Проектът „НИЕ МЛАДИТЕ МОЖЕМ” продължава с информационни срещи в малките населени места в общините Петрич и Сандански

Проектът „НИЕ МЛАДИТЕ МОЖЕМ” на Сдружение „ЗАЩОТО МОЖЕМ” – Петрич
продължава с изпълнението на дейност 2: Информационни срещи с младежите в
малките населени места за повишаване на осведомеността им относно важни за
местната общност проблеми.
Ще бъдат проведени 14 информационни срещи в малките населени места в
общините Петрич и Сандански. В селата Генерал Тодоров, Беласица, Михнево,
Склаве, Коларово, Самуилово, Яворница, Кърналово, Скрът, Кулата, Рупите,
Старчево, Ласкарево, Ключ.

По време на тези срещи младите хора ще бъдат информирани за резултатите от
проучването в Дейност 1 от проекта, за установените значими местни проблеми и ще
се обсъдят възможностите им за участие в тематични обучения по меки умения, които
да им помогнат за преодоляване и решаване на тези проблеми.
Тези срещи ще имат определящо значение за следващите дейности по проекта –
Изграждане на капацитет на младежи от малките населени места за справяне с
важни за местната общност проблеми.
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за
младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта в тематична област
„Активизиране на младите хора в малките населени места”, договор № 25-00-
72/7.10.2019.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *