Приключи дейност 2 по проект „НИЕ МЛАДИТЕ МОЖЕМ”

Проектът „НИЕ МЛАДИТЕ МОЖЕМ” на Сдружение „ЗАЩОТО МОЖЕМ” – Петрич приключи с изпълнението на дейност 2: Информационни срещи с младежите в малките населени места, чрез които се повиши осведомеността им относно важни за местната общност проблеми.
Бяха проведени 14 информационни срещи в малките населени места в общините Петрич и Сандански. Генерал Тодоров, Беласица, Михнево, Склаве, Коларово, Самуилово, Яворница, Кърналово, Скрът, Кулата, Рупите, Старчево, Ласкарево, Ключ.
По време на тези срещи младите хора бяха информирани за резултатите от проучването в Дейност 1 от проекта, за установените значими местни проблеми и бяха възможностите им за участие в тематични обучения по меки умения, които да им помогнат за преодоляване и решаване на тези
проблеми.
Тези срещи имаха определящо значение за следващите дейности по проекта – Изграждане на капацитет на младежи от малките населени места за справяне с важни за местната общност проблеми.
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта в тематична област „Активизиране на младите хора в малките населени места”, договор № 25-00-72/7.10.2019.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *