Проектът „НИЕ МЛАДИТЕ МОЖЕМ” продължава с обучителни срещи в малките населени места на общините Петрич и Сандански

Проектът „НИЕ МЛАДИТЕ МОЖЕМ” на Сдружение „ЗАЩОТО МОЖЕМ” – Петрич продължава с изпълнението на дейност 3: Изграждане на капацитет на младежи от малките населени места за справяне с важни за местната общност проблеми.
Ще бъдат проведени 10 обучения в меки умения с младежи от малките населени места с. Яворница, с. Кърналово, с. Ключ, с. Самуилово, с. Рупите, с. Коларово, с. Беласица, с. Генерал Тодоров.

По време на тази дейност, въз основа на резултатите и изводите от проучването от Дейност 1 и проведените дискусии по време на информационните срещи в малките населени места, бяха разработени обучителни програми за младежи със следните теми:
 Лидерство
 Изграждане и управление на екипи
 Управление на проекти
 Фондонабиране
 Онлайн комуникации
Програмите са с времетраене от един ден и са разработени от външен
експерт с опит в областта на обученията по меки умения.
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за
младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта в тематична
област „Активизиране на младите хора в малките населени места”, договор
№ 25-00-72/7.10.2019.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *