Проектът „НИЕ МЛАДИТЕ МОЖЕМ” продължава с провеждане на уъркшоп

Проектът „НИЕ МЛАДИТЕ МОЖЕМ” на Сдружение „ЗАЩОТО МОЖЕМ” –
Петрич продължава с изпълнението на дейност 4: Провеждане на уъркшоп за
разработване на проекти на местните младежки общности за справяне с
важните проблеми.
Младежите, които са преминали обученията по меки умения по време на
изпълнението на Дейност 3, ще бъдат поканени да вземат участие в
провеждането на уъркшоп по разработване на проекти за справяне със
значими местни проблеми. Фокус на уъркшопа ще бъдат проблемите, които
бяха установени по време на проучването по Дейност 1 и информационните
срещи по Дейност 2. Това събитие ще даде на младите хора от малките
населени места възможност да приложат на практика уменията усвоени по
време на обученията от Дейност 3 и същевременно ще вложат своята енергия
и младежки дух в конструктивна посока за преодоляване и решаване на
проблемите, засягащи техните местни общности. Този уъркшоп не само ще
ангажира и активизира младежите, но и ще укрепи тяхното чувство за
общност. Това ще постигнем чрез прилагането на интерактивни методи като
работа в малки групи, симулации, ролеви игри и други.
За целите на уъркшопа е ангажиран обучител с подходящ опит и умения в
сферата на разработване на проекти и прилагане на интерактивни обучителни
методи.
Събитието ще се проведе в рамките на два дни и ще привлече поне 30
младежи от малките населени места в общините Петрич и Сандански.
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за
младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта в тематична
област „Активизиране на младите хора в малките населени места”, договор
№ 25-00-72/7.10.2019.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *