Приключи дейност 4 по проект „НИЕ МЛАДИТЕ МОЖЕМ”

Проектът „НИЕ МЛАДИТЕ МОЖЕМ” на Сдружение „ЗАЩОТО МОЖЕМ” –
Петрич приключи с изпълнението на дейност 4: Провеждане на уъркшоп за
разработване на проекти на местните младежки общности за справяне с
важните проблеми.
Част от младежите, които преминаха обученията по меки умения по време на
изпълнението на Дейност 3, взеха участие в провеждането на уъркшоп по
разработване на проекти за справяне със значими местни проблеми. Фокус на
уъркшопа бяха проблемите, които бяха установени по време на проучването
по Дейност 1 и информационните срещи по Дейност 2. Това събитие даде на
младите хора от малките населени места възможност да приложат на
практика уменията усвоени по време на обученията от Дейност 3. Този
уъркшоп ангажира и активизира младежите, но и укрепи тяхното чувство за
общност.
За целите на уъркшопа бе ангажиран обучител с подходящ опит и умения в
сферата на разработване на проекти и прилагане на интерактивни обучителни
методи.
Събитието се проведе в рамките на два дни и в него участваха 29 младежи от
малките населени места в общините Петрич и Сандански.
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за
младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта в тематична
област „Активизиране на младите хора в малките населени места”, договор
№ 25-00-72/7.10.2019.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *