Приключи дейност 4 по проект „НИЕ МЛАДИТЕ МОЖЕМ”

Проектът „НИЕ МЛАДИТЕ МОЖЕМ” на Сдружение „ЗАЩОТО МОЖЕМ” – Петрич приключи с изпълнението на дейност 4: Провеждане на уъркшоп за разработване

Прочетете повече

Проектът „НИЕ МЛАДИТЕ МОЖЕМ” продължава с провеждане на уъркшоп

Проектът „НИЕ МЛАДИТЕ МОЖЕМ” на Сдружение „ЗАЩОТО МОЖЕМ” – Петрич продължава с изпълнението на дейност 4: Провеждане на уъркшоп за разработване

Прочетете повече