Проектът „НИЕ МЛАДИТЕ МОЖЕМ” продължава с обучителни срещи в малките населени места на общините Петрич и Сандански

Проектът „НИЕ МЛАДИТЕ МОЖЕМ” на Сдружение „ЗАЩОТО МОЖЕМ” – Петрич продължава с изпълнението на дейност 3: Изграждане на капацитет на

Прочетете повече