Проектът „НИЕ МЛАДИТЕ МОЖЕМ” продължава с информационни срещи в малките населени места в общините Петрич и Сандански

Проектът „НИЕ МЛАДИТЕ МОЖЕМ” на Сдружение „ЗАЩОТО МОЖЕМ” – Петрич продължава с изпълнението на дейност 2: Информационни срещи с младежите

Прочетете повече

Приключи Дейност 1 по проекта „НИЕ МЛАДИТЕ МОЖЕМ”

Проектът „НИЕ МЛАДИТЕ МОЖЕМ” на Сдружение „ЗАЩОТО МОЖЕМ” – Петрич стартира с изпълнението на дейност 1:Проучване на интересите на младите

Прочетете повече

Откриваща прес-конференция по проекта „НИЕ МЛАДИТЕ МОЖЕМ”

На откриващата прес-конференция по проекта “НИЕ МЛАДИТЕ МОЖЕМ” на Сдружение “ЗАЩОТО МОЖЕМ”, присъстващите бяха запознати с Дейност 1 и данните

Прочетете повече

Доклад от проведено проучване на интересите на младите хора в малките населени места в общините Петрич и Сандански. Дейност 1 по проект “Ние младите можем”

В рамките на проект „Ние младите можем“, сключен между Министерство на младежта и спорта и Сдружение „ЗАЩОТО МОЖЕМ“, бе проведено

Прочетете повече

Начало на проекта „НИЕ МЛАДИТЕ МОЖЕМ”

Проектът „НИЕ МЛАДИТЕ МОЖЕМ” на Сдружение „ЗАЩОТО МОЖЕМ” – Петрич стартира с изпълнението на Дейност 1.Проучване на интересите на младите

Прочетете повече